جذابیت های محیط زیست و دنیای حیوانات

نام کانال:

جذابیت های محیط زیست و دنیای حیوانات

درباره کانال:

محیط زیست و دنیای حیوانات پر است از هیجان و جذابیت! سعی می کنم بهترین هایش را در این کانال قرار دهم.

ایجاد شده توسط:

احمد طحانی Ahmad tahani

بازدید کانال:

2,495 بازدید

تعداد نظرات:

2 نظر

احمد طحانی هستم، از نوع یزدی اش. به پژوهش در حوزه های مختلف علاقه مندم؛ بویژه در حوزۀ خبر و تحقیقات علمی.

احمد طحانی Ahmad tahani

احمد طحانی Ahmad tahani

برای مشاهده پروفایل کامل کاربر باید وارد سایت شوید